Voetballers

De Voetbal-ongeschiktheidsverzekering is er specifiek voor beroepsvoetballers en biedt dekking tegen ziekten, ongevallen en blessures. Afhankelijk van de gekozen verzekeringsdekking volgt een uitkering wanneer de voetballer tijdelijk en/of blijvend arbeidsongeschikt raakt voor het beroep als professioneel voetballer.

De verzekering wordt ondergebracht bij Lloyd’s of London. De dekking geldt wereldwijd, 24 uur per dag. Dus ook wanneer u als prof.voetballer ongeschikt raakt als gevolg van een ongeluk of een ziekte buiten het voetballen om. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is of u wel of niet betaald voetbal kunt spelen. Er wordt dus geen rekening gehouden met andere beroepsmogelijkheden.

U kunt desgewenst de verzekering uitbreiden met een overlijdensdekking, die voorziet in een uitkering aan de nabestaanden.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.