Sportbonden en amateursport

Naast de jarenlange ervaring die Wannet Sports Insurance heeft in de professionele sport kunnen wij tevens maatwerk aanbieden voor de nationale sportbonden en haar amateur leden.
ImageNederland kent ruim 4,5 miljoen amateursporters. De één sport dagelijks op topniveau, echter het overgrote deel als recreant/amateur. Maar allemaal met hetzelfde doel: prestatie en plezier combineren. Een insteek die bij ons past omdat we aan alle niveaus in de sportwereld willen denken. Door middel van diverse collectiviteiten bieden wij sportbonden de mogelijkheid om tegen voordelige en scherpe condities haar leden te verzekeren.

 

Ons sportpakket bestaat uit de volgende verzekeringen:

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor iedere vereniging, ongeacht de tak van sport. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde vereniging, haar leden en vrijwilligers voor door derden geleden materiële en/of letselschade, voor zover het activiteiten betreft ten behoeve van de vereniging.

 

Ongevallenverzekering

Tijdens het uitoefenen van activiteiten voor de sportvereniging kunnen uw leden, bestuursleden of vrijwilligers letsel oplopen. Deze verzekering is een aanvulling op ziektekosten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De risico’s bij overlijden of blijvende invaliditeit en van bepaalde geneeskundige behandelingen zijn hiermee af te dekken. Tevens kan onze ongevallenverzekering door de leden naar wens worden uitgebreid.

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het bestuur van een sportvereniging is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze omgaan met de risico’s van de club en de uitvoering van de bestuurstaken. Met de aansprakelijkheids-verzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt u dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste gaan van hun privévermogen.

 

Voor meer informatie neem gerust contact op via een van onze onderstaande telefoonnummers of stuur een bericht naar het onderstaande e-mailadres.