Dienstverleningsdocument

Hier vind u ons dienstverleningsdocument:

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Meer informatie vindt u op kifid.nl.