Klachten

Klachten
Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. U kunt uw klacht sturen naar het volgende postadres:

 

Wannet Speciale Verzekeringen B.V.
T.a.v. Compliance
Postbus 220
6920 AE DUIVEN
E info@wannet.eu

 

Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u zich binnen drie maanden wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 070-333 8 999
E: consumenten@kifid.nl
I: www.kifid.nl
Het is ook mogelijk om uw klacht direct voor te leggen aan de Burgerlijke rechter.